-->

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Προσλήψεις 347 εποχικών υπαλλήλων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης


ΔΗΜΙΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ Η ΘΕΣΗ

Συνολικά τριακόσια σαράντα επτά (347) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα απασχολήσει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των εργοστασίων της στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες.
Ειδικότερα, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης πρόκειται να απασχολήσει συνολικά διακόσια τρία (203) άτομα στο εργοστάσιο Πλατέος και συνολικά εκατόν σαράντα τέσσερα (144) άτομα στο εργοστάσιο Σερρών. Οι αναλυτικές ειδικότητες αναφέρονται στις...

αντίστοιχες προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

Για την ιστορία, η ΕΒΖ έχει 5 εργοστάσια, από τα οποία εδώ και πολλά χρόνια μόνο 2 λειτουργούν. Επιδή όμως είναι κρατική, οι υπάλληλοι στα άλλα 3 συνεχίζουν και πληρώνονται χωρίς να δουλεύουν. Έτσι, και πληρώνει ο ελληνικός λαός τσάμπα τους ήδη εργαζόμενους, και ζητούν 347 νέους ..... αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα

Μοιραστείτε

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου