-->

Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων στα Internet cafe


Συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού για την πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών στα ίντερνετ καφέ από ανηλίκων.

O Συνήγορος έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ζήτημα των κινδύνων και των επιπτώσεων που συνεπάγεται για την ψυχική και τη σωματική υγεία των ανηλίκων η χωρίς έλεγχο και εποπτεία πρόσβασή τους στα ίντερνετ καφέ. Παράλληλα ερεύνησε το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και διαπίστωσε ότι...

δεν υφίστανται προβλέψεις σε ισχύ για την είσοδο και χρήση υπηρεσιών στα ίντερνετ καφέ από ανηλίκους.

Ο Συνήγορος είναι αντίθετος με μια γενική απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων στα εν λόγω καταστήματα και της χρήσης των υπηρεσιών τους, οι οποίες -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να αξιοποιούνται θετικά για την εκπαίδευση, ενημέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία του.

Ωστόσο κρίνει ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας των ανήλικων χρηστών, έτσι ώστε να αποκομίζεται το μέγιστο των ωφελημάτων με το ελάχιστο της διακινδύνευσης της ψυχοσωματικής υγείας και ομαλής ανάπτυξης και εξέλιξής τους.

Το κείμενο με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση στάλθηκε στα συναρμόδια Υπουργεία και στη Βουλή των Ελλήνων.

Μοιραστείτε

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου